«

Aktualności

NadchodząceMinione


25-06-2018

OBÓZ ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWY I KONWERSACYJNY 2018


W dniach 25 czerwca - 6 lipca Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku we współpracy z Fundacja Kościuszkowską organizuje obóz artystyczno-językowy oraz konwersacyjny, który poprowadzi wykwalifikowana kadra nauczycieli ze Stanów Zjednoczonych w ramach wolontariatu. Pobyt nauczycieli planowany jest w dniach 22 czerwca - 9 lipca.

Ze względu na rezerwację biletów lotniczych przez nauczycieli amerykańskich, nabór prowadzimy od 2 do 12 stycznia 2018.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!
W pierwszej kolejności na obóz przyjmowane będą dzieci uczęszczające na zajęcia w PMDK (wychowankowie).


Podstawą kwalifikacji uczestnika na obóz artystyczno-językowy
i konwersacyjny jest:

- znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację - pozytywnie zaliczony test językowy w formie rozmowy pozwalającej ocenić stopień komunikatywności (uczestnicy, którzy uczestniczyli w obozie w poprzednich latach są zwolnienie z testu),

- wiek uczestnika: 10-18 lat (obóz artystyczno-językowy), 12-18 lar (obóz konwersacyjny)

- wypełniona karta kwalifikacyjna

- zapoznanie się z regulaminem obozu

- wniesienie odpłatności 680 zł (osoby zamieszkałe poza Otwockiem wnoszą dodatkową opłatę za obiady, która zostanie ustalona w późniejszym terminie przez Urząd Miasta w Otwocku)


Ważne terminy:

- ostateczny termin składania kart kwalifikacyjnych: 12.01.2018r.

- test językowy:  luty 2018 (dokładny termin testu podamy w późniejszym terminie)

- ostateczny termin wpłaty: 11.05.2018 r.


Cena obozu zawiera:

- obiad i podwieczorek dla uczestników, nauczycieli i wychowawców

- wynagrodzenie dla polskich opiekunów grup (11 osób) – wymóg Kuratorium Oświaty

- materiały na zajęcia

- transport Amerykanów busem z lotniska i na lotnisko

- transport kadry amerykańskiej na zajęcia z miejsca zakwaterowania do PMDK i z powrotem

- zakup leków, pamiątek i upominków dla kadry amerykańskiej

- zakwaterowanie i pełne wyżywienie kadry amerykańskiej (23 osoby / 18 dni)

- koszty organizacji weekendowych wyjazdów oraz zagospodarowania czasu wolnego kadry amerykańskiej w ciągu tygodnia (bilety komunikacji miejskiej, bilety wstępu do muzeów, transport busem, wycieczka do Sandomierza, wycieczki do Warszawy)

 

W ramach odpłatności uczestnikom obozu zapewniamy:

- bezpośredni  i stały kontakt z nauczycielami amerykańskimi w czasie zajęć

- nauka języka angielskiego w 15-osobowych grupach w ramach zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych, konwersacyjnych i sportowych

- udział w zajęciach i grach pozwalających zaznajomić się z amerykańską kulturą i historią (baseball, water balloons, koszykówka, ognisko z pieczeniem tradycyjnych pianek cukrowych)

- Art Expo – prezentacja dokonań dzieci z udziałem rodziców i zaproszonych gości połączona z ceremonią zamknięcia i kolacją