«

Aktualności

NadchodząceMinione


22-03-2019   17:00

Wernisaż "Mój Świdermajer"

PAWEŁ RUPNIEWSKI

Urodzony 9 grudnia 1970 roku w Otwocku. Mieszkaniec Józefowa. W roku 1996 ukończył wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie ogólne umiłowanie do rysunku ostatecznie ukierunkowane zostało na architekturę. Pasjonowały
go zajęcia nie tylko czysto techniczne, ale także artystyczne jak rysunek, malarstwo, rzeźba wchodzące w skład obowiązkowego programu studiów. W 2007 r. założył w Józefowie własną Autorską Pracownię Projektową. Społecznik
i samorządowiec chętnie angażujący się we wszelkiego rodzaju  inicjatywy powstające na terenie naszego powiatu.

Wszystkie prezentowane prace przedstawiają popularną kiedyś u nas, jednak ciągle jeszcze niedocenianą drewnianą architekturę w stylu zwyczajowo nazywanym „Świdermajerem”, stworzonym przez miłośnika nadświdrzańskich lasów
M.E. Andriollego, skrzętnie poukrywanej nie tylko na terenie Józefowa,
ale i sąsiadującego Otwocka czy Wawra.

Zachowanie architektury drewnianej zapoczątkowanej przez M.E. Andriollego, szczególnie jej pięknego detalu, ornamentyki, nierozerwalnie związanej z sosnowym krajobrazem nadświdrzańskich lasów, jest szansą by Józefów czy Otwock uczynić wyjątkowym miejscem na Ziemi. Na co dzień nie zauważamy już piękna tej architektury ukrytego często pod grubą warstwą starej farby, nadgryzionego zębem czasu. Ale jeżeli tylko zwrócimy większą uwagę na estetykę spowszedniałego „Świdermajera” i spróbujemy poszukać dawnej świetności, zdamy sobie sprawę
co tak naprawdę tracimy. Bezpowrotnie!