«

Aktualności

NadchodząceMinione


18-01-2019   18:00

Wernisaż wystawy - Siła i Dynamika


WYSTAWA GRAFIKI ZOFII ŚWIĄTEK


Wystawa jest cyklem grafik, które stworzyłam w ramach pracy dyplomowej. Są to prace wykonane techniką akwaforty na blaszanych matrycach o wymiarach 50 × 65 cm, inspirowane zdjęciami, które zrobiłam na zajęciach z samoobrony. Na pracach widnieją kompozycje dynamiczne w przedstawieniu geometrycznym. Dzięki zastosowaniu wyraźnego kontrastu i linii ukośnych prace tworzą opowieść o sile i dynamicznym ruchu. Kształty walczących ze sobą dłoni i stóp ścierają się jednocześnie z ostrymi kątami i dynamizują ruch linii wyznaczających ich kierunek. Tytułowa siła ukrywa się w moich pracach głównie w kierunkach wyznaczanych przez linie. Najważniejsze dla mnie było zobrazowanie walki fizycznej i mentalnej, która towarzyszy nam w życiu.


O mnie 

Moja przygoda ze sztuką rozpoczęła się na zajęciach plastycznych pani Marty Sygi w Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, gdy miałam 6 lat. Na zajęciach poznałam pierwsze techniki plastyczne i przez 8 lat mogłam tutaj rozwijać swój talent. Dzięki temu dostałam się później na studia artystyczne. W 2018 roku ukończyłam studia licencjackie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ze specjalnością Edukacja plastyczna z arteterapią na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W tym samym roku podjęłam studia magisterskie i kontynuuję naukę oraz rozwój artystyczny. Zaprezentowana wystawa to cykl grafik, które wykonałam w ramach pracy dyplomowej w pracowni grafiki pod kierunkiem dr Agnieszki Kwiatkowskiej-Zwolan.