«

Aktualności

NadchodząceMinione


11-12-2018   18:00

Wernisaż wystawy Świat w oczach dziecka

Po raz kolejny w galerii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku będzie można obejrzeć wystawę prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie zatytułowaną
„Świat w oczach dziecka”.
Jest to już dziewiąta wystawa pod tym tytułem, a jej pomysłodawczynią, kuratorem i opiekunem artystycznym wystawy jest mgr Anetta Myszkorowska -
nauczycielka w SP nr 2 w Józefowie, jednocześnie prowadząca zajęcia
z malarstwa i rysunku, arteterapię i kreatywne popołudnia w PMDK w Otwocku.

Pani Anetta prywatnie zajmuje się grafiką artystyczną, linorytami i ceramiką.
Jak sama mówi: ”Misją artysty plastyka jest dzielenie się z innymi swymi umiejętnościami w zakresie sztuk plastycznych. Choć, aby być dobrym artystą, nie pomogą mądre księgi i dobre szkoły. Trzeba po prostu mieć talent! Do człowieka zaś należy tylko jedno - odkryć go i wykorzystać….”. Ów talent plastyczny nauczycielka odkrywa od wielu lat u swoich uczniów.

Prace prezentowane na tegorocznej wystawie powstawały pod okiem pani Anetty Myszkorowskiej na lekcjach plastyki, zajęć arteterapii i koła plastycznego w roku szkolnym 2017/2018. Wykonane zostały różnymi technikami plastycznymi – są collage, prace wykonane pastelami, farbami, kredkami
i ołówkiem. Tematyka prac (realistyczna, fantastyczna, baśniowa, studium martwej natury) ukształtowana została na firmamencie bogatej wyobraźni dziecka. „Dziecięcy artyści mają magię w palcach, artystyczną duszę, niezwykłą wrażliwość, która pozwala w szczególny sposób czuć, widzieć
i doświadczać, dostrzegać to, co niedostrzegalne dla innych” – podkreśla kuratorka wystawy. – „Chodzi przede wszystkim o to, aby to wydarzenie kulturalne dało młodym artystom możliwość wypowiedzenia się poprzez sztukę. Takie działania sprzyjają rozwojowi osobowości, zaspokajają naturalną potrzebę ekspresji plastycznej, stwarzają okazję do eksponowania piękna, do wyrażania tego, co niewyrażalne słowem”.
Wystawa jest wyróżnieniem, nie ma charakteru konkursowego. Stwarza zatem możliwość wypowiedzenia się zarówno dzieciom uzdolnionym artystycznie
w szerokim tego słowa znaczeniu uczestniczącym w wystawie już wielokrotnie, jak również nowicjuszom, prezentującym świeżość spojrzenia i interpretacji tematu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wystawie.
Wernisaż 11 grudnia (wtorek) o godzinie 18:00.

Życzymy wielu pięknych doznań estetycznych.