«

Aktualności

NadchodząceMinione


03-09-2018   08:00

Zajecia - Teatr tańca i folk art

Folk Art

Zajęcia plastyczne nawiązujące do polskiej sztuki ludowej oraz szeroko rozumianego rękodzieła artystycznego wykonywanego współczesnymi technikami .

Kultywowanie tradycji polskiej sztuki ludowej między innymi przez wykonywanie kwiatów, wycinanek, malarstwa na szkle, ozdób świątecznych.

Zajęci dla osób  w wieku od 11 roku życia posiadających rozwinięte zdolności manualne.

Prowadzi Marta Syga


Teatr Tańca

grupa początkująca, uczestnicy zajęć  8-12 lat

Teatr Tańca to etiudy taneczne lub widowiska taneczno-ruchowe

to opowiadanie historii ruchem,

to wcielanie się w role taneczne, ukazywanie emocji  i nastrojów

to wykorzystanie w tańcu różnych, często zaskakujących  rekwizytów

to możliwość tworzenia własnych fragmentów tanecznych i  improwizacji ruchowych, tak aby lepiej oddać charakter odgrywanej postaci

Uczestnicy w trakcie zajęć:

- poznają podstawy techniki tanecznej i ruchu scenicznego

- poznają kroki taneczne w różnych stylach tańca nowoczesnego

- uczą się wyrażać emocje i wcielać się w role bez użycia słów

- uczą się ruchu z rekwizytem

- uczą się pracy w grupie

- ćwiczą koordynację, kondycję, orientację przestrzenną,

- pracują nad wyrazem scenicznym

- wspólnie z instruktorem tworzą tematyczne etiudy taneczne

 

Efektem zajęć będzie rozwijanie talentu taneczno-teatralnego uczestników zajęć, nabywanie przez nich  nowych umiejętności oraz  stworzenie etiudy tanecznej i prezentacja przed publicznością

 

Magdalena Bany

Nauczyciel mianowany, instruktor tańca, instruktor teatru, mgr psychopedagogiki kreatywności – twórca choreografii musicalowych, etiud tanecznych i widowisk taneczno ruchowych prezentowanych przez uczestników zajęć Warszawskiego Pałacu Młodzieży oraz uczniów szkół podstawowych w Warszawie.

W swojej pracy zawodowej opieram się na założeniu, że każdy może być twórcą, że zajęcia artystyczne mogą nie tylko rozwijać talenty uczestników, ale również ich kreatywność. Zabawa ruchem, rekwizytem, wcielanie się w role, eksperymentowanie ze sztuką – to owocuje otwartością, wiarą w siebie, twórczym myśleniem, kreatywnością, umiejętnością pracy w grupie – a to zostaje na całe życie.