Zajęcia PMDKZajęcia PMDK to zajęcia bezpłatne firmowane przez naszą placówkę. Jedyna odpłatność
wiąże się z kwotą dobrowolnie deklarowaną podczas składania deklaracji uczestnictwa
w zajęciach PMDK, która przeznaczana jest na Radę Rodziców
( w tym: zakup nagród na konkursy, materiałów plastycznych na zajęcia, organizację imprez i poczęstunku dla wychowanków itp.)


Wykaz zajęć bezpłatnych w roku szkolnym 2018/2019

 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA VARSOVIA

TEATR TAŃCA

ZAJĘCIA MUSICALOWE

KREATYWNE POPOŁUDNIA

ARTETERAPIA

PROGRAMOWANIE 

SZTUKI PIĘKNE

mgr Edyta Białek

mgr Magdalena Bany

mgr Renata Kostrzyńska 

mgr Anetta Myszkorowska 

mgr Anetta Myszkorowska 

mgr Agata Dzik 

mgr Monika Grajda-Widulińska              

czytaj więcej

czytaj więcej

czytaj więcej


czytaj więcej

czytaj więcej

czytaj więcej


czytaj więcej

CERAMIKA

mgr Monika Grajda-Widulińska

czytaj więcej

MALARSTWO I RYSUNEK

mgr Anetta Myszkorowska          

czytaj więcej

GRAFIKA I RYSUNEK

mgr Paweł Pośrednik   

czytaj więcej

PLASTYKA

mgr Marta Syga   

czytaj więcej

KOŁO TEATRALNE

mgr Renata Kostrzyńska    

czytaj więcej

KOŁO TEATRALNE


mgr Agnieszka Zakrzewska

czytaj więcej

ZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENTALNE


mgr
Marek Tarnowski 

czytaj więcej

ZESPÓŁ WOKALNY

mgr Emil Zwoliński

czytaj więcej


STUDIO PIOSENKI

mgr Emil Zwoliński

czytaj więcej

SIATKÓWKA


Agata Mytenia

czytaj więcej
GRY I ZABAWY RUCHOWE
Agata Mytenia  czytaj więcej

ZAJĘCIA TANECZNE

FOLK ART

mgr Magdalena Olczak

mgr Marta Syga

czytaj więcej

czytaj więcej

JĘZYK ANGIELSKI


mgr Radosław Sasinowski

czytaj więcej


KOŁO LOGICZNEGO MYŚLENIA


mgr Agata Dzik

czytaj więcej


MODELARSTWO

SZTUKA

mgr inż. Witold Fita

mgr Iwona Kiełt-Grajewska

czytaj więcej

czytaj więcej