Rada rodziców

  • UCHWAŁA W SPRAWIE SKŁADEK NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019  tutaj

W imieniu wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku serdecznie dziękujemy sponsorom i indywidualnym darczyńcom za okazaną pomoc materialną i finansową, a także za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej placówki.
Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów
i zamierzeń, a przede wszystkim rozwijanie zainteresowań, pasji oraz talentów dzieci i młodzieży w PMDK. Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie
i ofiarność. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

„To co robisz dla siebie – umrze razem z Tobą.
To co zrobisz dla innych i świata – będzie wieczne.”