SztukaSztuka
sala nr 7, parter


                              
Opis zajęć:

Na prowadzonych przeze mnie zajęciach, dzieci i młodzież zapoznają się z podstawowymi technikami plastycznymi takimi jak: 
rysunek, malarstwo, grafika czy rzeźba. A ponieważ zawodowo zajmuję się projektowaniem przedmiotów codziennego użytku, 
pragnę przybliżyć im także tą dziedzinę sztuki i dać szansę, by mogły samodzielnie tworzyć przedmioty użytkowe kreatywnie
wykorzystując materiały i obiekty, które pozornie nie mają już wartości. 

Zajęcia są bezpłatne. Materiały i pomoce dydaktyczne finansowane są ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.


Kto może
zapisać się
na zajęcia?Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat (od 2 klasy SP). Uczestnik zajęć powinien wykazywać zamiłowanie do twórczej pracy w różnych materiałach i technikach. Najważniejsza jest pasja i chęć tworzenia.Konkursy


W ciągu roku szkolnego uczestnicy zajęć mają możliwość przygotowania prac plastycznych do około 10 różnych konkursów. Najlepsze prace są wysyłane na konkursy o zasięgu powiatowym, wojewódzkim jak również ogólnopolskim i międzynarodowym.
Iwona Kiełt-Grajewska